• 长恨歌

  长恨歌手游游戏专区

首页 长恨歌 李白的长恨歌完整版
大家都在玩

李白的长恨歌完整版

释 怀 、 释 怀 、

共4个回答

 • 东瓜 东瓜

  长恨歌是白居易的谢谢汉皇重色思倾国,yùyǔduōniánqiúbùdé御宇多年求不得。yángjiāyǒunǚchūzhǎngchéng杨家有女初长成,yǎngzàishēnguīrénwèishí养在深闺人未识。tiānshēnglìzhìnánzìqì天生丽质难自弃,yìzhāoxuǎnzàijūnwángcè一朝选在君王侧。huímóuyíxiàobǎimèishēng回眸一笑百媚生,liùgōngfěndàiwúyánsè六宫粉黛无颜色。chūnháncìyùhuáqīngchí春寒赐浴华清池,wēnquánshuǐhuáxǐníngzhī温泉水滑洗凝脂。shìérfúqǐjiāowúlì侍儿扶起娇无力,shǐshìxīnchéngēnzéshí始是新承恩泽时。yúnbìnhuāyánjīnbùyáo云鬓花颜金步摇,fúróngzhàngnuǎndùchūnxiāo芙蓉帐暖度春宵。chūnxiāokǔduǎnrìgāoqǐ春宵苦短日高起,cóngcǐjūnwángbùzǎocháo从此君王不早朝。chénghuānshìyànwúxiánxiá承欢侍宴无闲暇,chūncóngchūnyóuyèzhuānyè春从春游夜专夜。hòugōngjiālìsānqiānrén后宫佳丽三千人,sānqiānchǒngàizàiyìshēn三千宠爱在一身。jīnwūzhuāngchéngjiāoshìyè金屋妆成娇侍夜,yùlóuyànbàzuìhéchūn玉楼宴罢醉和春。zǐmèidìxiōngjiēliètǔ姊妹弟兄皆列土,kěliánguāngcǎishēngménhù可怜光彩生门户。suìlìngtiānxiàfùmǔxīn遂令天下父母心,búzhòngshēngnánzhòngshēngnǚ不重生男重生女。lígōnggāochùrùqīngyún骊宫高处入青云,xiānyuèfēngpiāochùchùwén仙乐风飘处处闻。huǎngēmànwǔníngsīzhú缓歌慢舞凝丝竹,jìnrìjūnwángkànbùzú尽日君王看不足。yúyángpígǔdòngdìlái渔阳鼙鼓动地来,jīngpòníchángyǔyīqǔ惊破霓裳羽衣曲。jiǔchóngchéngquèyānchénshēng九重城阙烟尘生,qiānchéngwànqíxīnánxíng千乘万骑西南行。cuìhuáyáoyáoxíngfùzhǐ翠华摇摇行复止,xīchūdūménbǎiyúlǐ西出都门百余里。liùjūnbùfāwúnàihé六军不发无奈何,wǎnzhuǎnéméimǎqiánsǐ宛转蛾眉马前死。huādiànwěidìwúrénshōu花钿委地无人收,cuìqiàojīnquèyùsāotóu翠翘金雀玉搔头。jūnwángyǎnmiànjiùbùdé君王掩面救不得,huíkànxuèlèixiānghuòliú回看血泪相和流。huángāisànmànfēngxiāosuǒ黄埃散漫风萧索,yúnzhànyíngyūdēngjiàngé云栈萦纡登剑阁。éméishānxiàshǎorénxíng峨嵋山下少人行,jīngqíwúguāngrìsèbó旌旗无光日色薄。shǔjiāngshuǐbìshǔshānqīng蜀江水碧蜀山青,shèngzhǔzhāozhāomùmùqíng圣主朝朝暮暮情。xínggōngjiànyuèshāngxīnsè行宫见月伤心色,yèyǔwénlíngchángduànshēng夜雨闻铃肠断声。tiānxuándìzhuànhuílóngyù天旋地转回龙驭,dàocǐchóuchúbùnéngqù到此踌躇不能去。mǎwéipōxiànítǔzhōng马嵬坡下泥土中,bújiànyùyánkōngsǐchù不见玉颜空死处。jūnchénxiānggùjìnzhānyī君臣相顾尽沾衣,dōngwàngdūménxìnmǎguī东望都门信马归。guīláichíyuànjiēyījiù归来池苑皆依旧,tàiyèfúróngwèiyāngliǔ太液芙蓉未央柳。fúróngrúmiànliǔrúméi芙蓉如面柳如眉,duìcǐrúhébúlèichuí对此如何不泪垂。chūnfēngtáolǐhuākāiyè春风桃李花开夜,qiūyǔwútóngyèluòshí秋雨梧桐叶落时。xīgōngnányuànduōqiūcǎo西宫南苑多秋草,luòyèmǎnjiēhóngbùsǎo落叶满阶红不扫。líyuándìzǐbáifàxīn梨园弟子白发新,jiāofángājiānqīngélǎo椒房阿监青娥老。xīdiànyíngfēisīqiǎorán夕殿萤飞思悄然,gūdēngtiǎojìnwèichéngmián孤灯挑尽未成眠。chíchízhōnggǔchūchángyè迟迟钟鼓初长夜,gěnggěngxīnghéyùshǔtiān耿耿星河欲曙天。yuānyāngwǎlěngshuānghuázhòng鸳鸯瓦冷霜华重,fěicuìqīnhánshuíyǔgòng翡翠衾寒谁与共。yōuyōushēngsǐbiéjīngnián悠悠生死别经年,húnpòbùcéngláirùmèng魂魄不曾来入梦。línqióngdàoshìhóngdūkè临邛道士鸿都客,néngyǐjīngchéngzhìhúnpò能以精诚致魂魄。wèigǎnjūnwángzhǎnzhuǎnsī为感君王辗转思,suìjiàofāngshìyīnqínmì遂教方士殷勤觅。páikōngyùqìbēnrúdiàn排空驭气奔如电,shēngtiānrùdìqiúzhībiàn升天入地求之遍。shàngqióngbìluòxiàhuángquán上穷碧落下黄泉,liǎngchùmángmángjiēbújiàn两处茫茫皆不见。hūwénhǎishàngyǒuxiānshān忽闻海上有仙山,shānzàixūwúpiāomiǎojiān山在虚无缥渺间。lóugélínglóngwǔyúnqǐ楼阁玲珑五云起,qízhōngchuòyuēduōxiānzǐ其中绰约多仙子。zhōngyǒuyìrénzìtàizhēn中有一人字太真,xuěfūhuāmàocēncīshì雪肤花貌参差是。jīnquèxīxiāngkòuyùjiōng金阙西厢叩玉扃,zhuǎnjiàoxiǎoyùbàoshuāngchéng转教小玉报双成。wéndàohànjiātiānzǐshǐ闻道汉家天子使,jiǔhuázhànglǐmènghúnjīng九华帐里梦魂惊。lǎnyītuīzhěnqǐpáihuái揽衣推枕起徘徊,zhūbóyínpíngyǐlǐkāi珠箔银屏迤逦开。yúnbìnbànpiānxīnshuìjué云鬓半偏新睡觉,huāguānbùzhěngxiàtánglái花冠不整下堂来。fēngchuīxiānmèipiāoyáojǔ风吹仙袂飘飖举,yóusìníchángyǔyīwǔ犹似霓裳羽衣舞。yùróngjìmòlèilángān玉容寂寞泪阑干,líhuāyīzhīchūndàiyǔ梨花一枝春带雨。hánqíngníngdìxièjūnwáng含情凝睇谢君王,yībiéyīnróngliǎngmiǎománg一别音容两渺茫。zhāoyángdiànlǐēnàijué昭阳殿里恩爱绝,péngláigōngzhōngrìyuècháng蓬莱宫中日月长。huítóuxiàwàngrénhuánchù回头下望人寰处,bújiànchángānjiànchénwù不见长安见尘雾。wéijiāngjiùwùbiǎoshēnqíng惟将旧物表深情,diànhéjīnchāijìjiāngqù钿合金钗寄将去。chāiliúyīgǔhéyíshàn钗留一股合一扇,chāibòhuángjīnhéfēndiàn钗擘黄金合分钿。dànjiàoxīnsìjīndiànjiān但教心似金钿坚,tiānshàngrénjiānhuìxiāngjiàn天上人间会相见。línbiéyīnqínzhòngjìcí临别殷勤重寄词,cízhōngyǒushìliǎngxīnzhī词中有誓两心知。qīyuèqīrìchángshēngdiàn七月七日长生殿,yèbànwúrénsīyǔshí夜半无人私语时。zàitiānyuànzuòbǐyìniǎo在天愿作比翼鸟,zàidìyuànwéiliánlǐzhī在地愿为连理枝。tiānchángdìjiǔyǒushíjìn天长地久有时尽,cǐhènmiánmiánwújuéqī此恨绵绵无绝期

 • 无声 无声

  汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。杨家有女初长成,养在深闺人未识。 天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。 春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。 云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起,从此君王不早朝。 承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。 金屋妆成娇侍夜,玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。 遂令天下父母心,不重生男重生女。 骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足。 渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。 翠华摇摇行复止,西出都门百余里。六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。 花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得,回看血泪相和流。 黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁。峨嵋山下少人行,旌旗无光日色薄。 蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。 天旋日转回龙驭,到此踌躇不能去。马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。 君臣相顾尽沾衣,东望都门信马归。归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳。 芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂。春风桃李花开夜,秋雨梧桐叶落时。 西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫。梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老。 夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天。 鸳鸯瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共。悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。 临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。为感君王展转思,遂教方士殷勤觅。 排空驭气奔如电,升天入地求之遍。上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。 忽闻海上有仙山,山在虚无缥渺间。楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。 中有一人字太真,雪肤花貌参差是。金阙西厢叩玉扃,转教小玉报双成。 闻到汉家天子使,九华帐里梦魂惊。揽衣推枕起徘回,珠箔银屏逦迤开。 云鬓半偏新睡觉,花冠不整下堂来。风吹仙袂飘摇举,犹似霓裳羽衣舞。 玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。 含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。 回头下望人寰处,不见长安见尘雾。唯将旧物表深情,钿合金钗寄将去。 钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿。但教心似金钿坚,天上人间会相见。 临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。七月七日长生殿,夜半无人私语时。 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

 • sugarnemo sugarnemo

  李白和长恨歌有啥关系?长恨歌是白居易的长诗讲的也不单是爱情故事,叙事长诗,唐明皇和杨贵妃的爱情故事是主线

 • 喜你为疾,药石 喜你为疾,药石

  李白的长恨歌完整版?长恨歌是白居易写的,跟李白有什么关系?

长恨歌

长恨歌

角色扮演 | 运营

东方玄幻题材的ARPG仙侠类手游《长恨歌》震撼来袭,唯美细腻的国风场景和画面,流畅的动作设计和华丽的特效技能,给玩家带来视觉上的全新冲击,浪漫仙境自由翱翔,开放式的社交系统,给你极致修仙体验,你准备好了吗?

长恨歌游戏下载
长恨歌
更新时间:
2022-07-25
独狼手游网官方微信